Házirend

Tisztelt Vendégeink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a Budakeszi Squash Klub szolgáltatásinak igénybevételekor kötelesek betartani! Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a szolgáltatás díjának megfizetésével / belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával / elfogadják az alább foglalt házirendet, és kötelezettséget vállalnak annak betartására.

A házirendben foglaltak megszegése esetén a Budakeszi Squash Klub üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, az okozott kár megtérítése iránt polgári jogi igénnyel léphet fel a házirend megsértője ellen.

Házirend

A házirend célja, hogy meghatározza a Budakeszi Squash Klub (továbbiakban: Squash Klub) területén tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység, valamint a vendégek épségének megőrzése érdekében elengedhetetlen, továbbá előírja, a Squash Klub rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok:

ˇ         A Squash Klub területe csak rendeltetésszerűen használható, a szauna használaténak részletes szabályait külön szabályzat határozza meg.

ˇ         A Squash Klub használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos előírásokat, rendelkezéseket, ill. jelen házirendben foglaltakat

ˇ         A fallabda pályára csak tiszta, világos talpú tornacipőben lehet belépni.

ˇ         A Squash Klub szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a Squash Klubot időben elhagyni.

ˇ          A Squash Klub a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartáshoz használja fel, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

ˇ         A Squash Klub területén TILOS:

o        a dohányzás, kivéve a kijelölt helyen.

o        az olyan tevékenység, amely a szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, ill. közerkölcsöt sért.

o        minden, másokat erős zajjal, szaggal, vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység

o        A Squash Klub teljes területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel, a szerekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és vagy tárgy,

o        A pályákra ételt, italt bevinni tilos, kiskorúak csak szülői felügyelettel használhatják a pályákat.

-     Amennyiben a pályát, a falakat, üvegfelületeket erős szennyeződés, vagy sérülés éri, úgy a Squash Klub jogosult takarítási díjat, illetve kár esetén kártérítési díjat felszámítani!

A Squash Klub nyitvatartási rendje:

Hétfőtől-péntekig                                                                                   7.00-tól-22.00-ig
Szombat-vasárnap                                                                                 8.00-tól-20.00-ig

Szabálytalanság, jelen házirend szabályainak, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani.

A Squash Klub területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, kulturált viselkedés.

A Squash Klub nem vállal felelősséget a személyekben vagy értékekben keletkező károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal továbbá felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A sportterekbe előtérbe ill. szaunatérbe csak és kizárólag zárható, műanyag palackban ill. műanyag pohárban vihető be ital. Minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

A Squash Klub területére belépni csak érvényesen megváltott jeggyel, vagy bérlettel lehet. A vendégek számára belépéskor átadott eszközöket köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltetőnek.

Az öltöző és zuhanytér területén papucs használata kötelező! A Squash Klub területén és az öltözőszekrényekben otthagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az esetleges meghibásodásokat kérjük a recepción jelezzék a mielőbbi javítások miatt!